دبیرستان دوره دوم پسرانه هوشمندان شهريار

شهريار
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهریار-م حافظ-خ مطهری
02165272410
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه