دبیرستان دوره دوم پسرانه هوشنگ مرادی کرمانی کرمان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان وحشی بافقی روبروی کوچه شماره 6
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه