دبیرستان دوره دوم پسرانه وحدت سوران

سوران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
سوران - خیابان شهید فهمیده
05437692073
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه