دبیرستان دوره دوم پسرانه ولایت اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان مسجد-روبروی شرکت تعاونی پلی اکریل -کوچه مسجد محمدی
03113368551
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه