دبیرستان دوره دوم پسرانه ولیعصر بناب

بناب
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان آبرسان
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه