دبیرستان دوره دوم پسرانه پارس ایران کرج

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
کرج - مهرویلا - خیابان انوشیروان غربی - پلاک 147
02633537958
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه