دبیرستان دوره دوم پسرانه پژوهش تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
پاسداران- خیابان گل نبی - دشتستان هفتم - پلاک 37 و 35
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه