دبیرستان دوره دوم پسرانه پیامبراعظم(ص) سوران

سوران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
سوران - خیابان شهید باهنر
05437694428
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه