دبیرستان دوره دوم پسرانه پیشگامان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
میدان بهارستان- پشت مجلس- خیابان دیالمه-کوچه بنی جمالی
02133560830
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه