دبیرستان دوره دوم پسرانه کاشف اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خانه اصفهان، خیابان گلخانه، ابتدای خیابان بنفشه جنوبی پ 10
03114211175
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه