دبیرستان دوره دوم پسرانه 17 شهریور تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
پایانه خاوران- جنب شهرداری منطقه 15- اول بلوار ابوذر
02133143706
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه