دبیرستان ماندگار سعادت (مظفری) بوشهر

بوشهر
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
استان بوشهر بوشهر استان بوشهر، بوشهر، خلیج فارس، خیابان شهدا، بین خیابان معلم و کوچه شهدا 5
07733325715 07733325720
saadat2.bushehr@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 6
سال تاسیس: 1278
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

0 ,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه