دبیرستان ماندگار شرف اردکان

اردكان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اردکان، خیابان ملاعارف
035 32222315
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

0 ,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه