دبیرستان دوره دوم استعداد درخشان فرزانگان ملارد

سایر ملارد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
ملارد خیابان مطهری غربی میدان ۹ دی
02165143861
همکلاسی
تعداد کلاس: 12
سال تاسیس: 1401
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 2500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه