دبیرستان ماندگار امام خمینی آمل

آمل
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
ستان مازندران، آمل، خیابان شهید رجایی
0
dfhgaweegfnb@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 28
سال تاسیس: 1317
تعداد طبقات: 0
مساحت زیربنا: 0

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

0 0

افتخارت مدرسه

0 0

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه