دبیرستان ماندگار توحید قزوین

قزوین
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
بلوار آیت الله مدرس - نرسیده به خیابان پادگان
09224291665
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1317
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

0 0

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه