دبیرستان ماندگار حکیم عمر خیام نیشابور

نيشابور
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
نیشابور، فلکه خیام
05142221995
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1319
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه