دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

ملاير
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
خیابان امیرکبیر، میدان مادر (فخریه)
08132222722
yiejuuidsh@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 0
سال تاسیس: 0
تعداد طبقات: 0
مساحت زیربنا: 0

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

0 ,

افتخارت مدرسه

0 0

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه