دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی زنجان

زنجان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
دروازه رشت، خیابان صفا
02433448065
همکلاسی
تعداد کلاس: 18
سال تاسیس: 1304
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه