دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

همدان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
استان همدان، همدان، خیابان مهدیه، بین بیمارستان مباشر و میدان شریعتی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه