دبیرستان ماندگار دین و دانش قم

قم
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
استان قم، قم، آیت الله طالقانی، 19 دی، بین نوزده دی 3 و 8
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1334
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه