دبیرستان ماندگار شهید بهشتی رشت

رشت
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
استان گیلانرشت استان گیلان، رشت، آزادگان، بین حمزه زاده و اهدای خون
01333323370
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1298
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه