دبیرستان ماندگار صفوی (شاهد) اردبیل

اردبيل
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اردبیل، خیابان امام خمینی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1317
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 7076

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

با عنوان مدرسه ماندگار ثبت شده است ولی هم‌اکنون موزه است.