دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

ارومیه
دخترانه
دبستان دوره دوم
هیئت امنایی
تعداد کلاس: 7
سال تاسیس: 1374
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا: 450

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه