دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

گچساران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
جنب استادیوم ورزشی تختی
07432220904
yiejuuidsh@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 0
سال تاسیس: 0
تعداد طبقات: 0
مساحت زیربنا: 0

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

0 0

افتخارت مدرسه

0 0

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

منصوب به بازسازی