دبیرستان ماندگار کانیان اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان خاقانی، کوچه هوانس شیراز، کوچه سنجدی
همکلاسی
تعداد کلاس: 14
سال تاسیس: 1371
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا: 447

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه