دبیرستان هیئت امنایی آزادی رشت

گیلان رشت
مختلط
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
گلسار
09126782247
همکلاسی
تعداد کلاس: 25
سال تاسیس: 1401
تعداد طبقات: 8
مساحت زیربنا: 4000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه