دبیرستان پسرانه دوره اول اختر دانش یزد

یزد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
یزد - صفائیه - بلوار شهیدان اشرف - خیابان شاهد - کوچه توسکا
03538269160
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه