دبیرستان پسرانه دوره اول ایده آل آمل

آمل
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
آمل - خیابان هراز - آفتاب 41.1
09368503867
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه