دبیرستان پسرانه دوره اول بوعلی کرمان

کرمان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کرمان - بلوار امیر کبیر - بلوار بوعلی
03432110025
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه