دبیرستان پسرانه دوره اول بینش دماوند

دماوند
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دماوند - گیلاوند - بلوار شهید رجایی - جنب ساختمان بخشداری
02176341072
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه