دبیرستان پسرانه دوره اول شباهنگ اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
اصفهان - خیابان رکن الدوله - جنب ورزشگاه شباهنگ
03132670040
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه