دبیرستان پسرانه دوره اول شهرام حافظی خرم آباد

خرم آباد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
اصفهان - روستای بدرآباد سفلی - نرسیده به لشگر ۸۴
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه