دبیرستان پسرانه دوره اول شهید مصطفی خمینی قشم

قشم
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
قشم - روستای هلر - جنب مدرسه عرفان
07635265224
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه