دبیرستان پسرانه دوره اول مظهری اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
اصفهان - خیابان چهار باغ خواجو - خیابان شهدای خواجو
03132747300
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه