دبیرستان پسرانه دوره اول پویش آبادان

آبادان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه مردمی
آبادان - کوی کارگر - بلوار دهداری - خیابان شهید صمد صالحی - روبروی هنرستان ابوذر غفاری
06153265166
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه