دبیرستان پسرانه دوره دوم ابن سینا اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
اصفهان - خیابان آیت الله طیب - روبروی کیک خورشید
03132352681
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه