دبیرستان پسرانه دوره دوم استعدادهای ناب صالحین آبادان

آبادان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خوزستان - آبادان - بلوار صالحین - جنب دانشکده صنعت نفت
06153331177
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه