دبیرستان پسرانه دوره دوم امیرکبیر دورود

دورود
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
لرستان - درود - میدان فرمانداری - میلاد سوم
06643222020
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه