دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت ابوالفضل اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - بزرگراه صفه - شهید کشوری - خیابان بوستان - مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل (ع)
03136344394
دبیرستان دوره دوم پسرانه حضرت ابوالفضل اصفهان
تعداد کلاس: 70
سال تاسیس: 1373
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه