دبیرستان پسرانه دوره دوم خرسندیان شیراز

شيراز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
شیراز - فلکه‌ی سنگی - کوچه‌ی عرفان منش
07136483001
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه