دبیرستان پسرانه دوره دوم خوارزمی پیربکران

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
شهر بهاران - جاده پیربکران - سه راهی باغکومه
03137252007
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه