دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر شهید بهشتی اهواز

اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اهواز - کیانپارس - خیابان 20 غربی
06133375202
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه