دبیرستان پسرانه دوره دوم سما شهرضا

شهرضا
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - شهرضا - خیابان حکیم نصراله - فرعی 22
03153216169
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه