دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید اژه ای خمینی شهر

خميني شهر
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
اصفهان - خمینی شهر - خیابان امیرکبیر - کوچه 100
03133630060
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه