دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید مدرس تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
تهران - فاز 3 مارلیک - خیابان شیوا - ابتدای ارغوان - جنب اداره ارشاد
02165592446
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه