دبیرستان پسرانه دوره دوم مکتب القرآن اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - خانه اصفهان - خیابان نیرو هوایی - منازل نیرو هوایی - خیابان هفدهم
03134412617
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه