دبیرستان پسرانه دوره دوم نخبگان برتر تبریز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
تبریز - شمع غازان - خیابان یدی
04134451289
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه