دبیرستان پسرانه دوره دوم نیک اختر کرمان

کرمان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
کرمان - خیابان امام جمعه 13
03432222430
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه