دبیرستان پسرانه دولتی مهر آوران اردبیل

اردبیل اردبيل
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اردبیل بیله سوار خیابان امام خمینی روبه روی رستوران ضیافت
09914190870
همکلاسی
تعداد کلاس: 1
سال تاسیس: 1401
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 70

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه